Den Uhyggelige Heks Ep. 2 (The Creepy Witch Ep. 2)


Den Uhyggelige Heks - Episode 2

The Creepy Witch - Episode 2

Sidste gang...

Last time...

Ridderen Xander faldt i søvn, og gik ud i skoven, sammen med sin gode ven, Isbjørnen Vanilje.

Xander the knight fell asleep and went out into the forest with his good friend, Vanilla the polar bear.

De ledte efter den uhygeligge heks.

They looked for the creepy witch.

Xander lagt mærke til et ødelagt hus.

Xander noticed a destroyed house.

De to venner sneg sig op til huset, hvor de fandt prinsessen bundet i en stor kedel.

The two friends sneaked up to the house, where they found the princess tied-up in a big cauldron.

Den uhyggelige heks vågnede op, og hurtigt som lynet var hun ved siden af dem, flyvende på sit kosteskaft.

The creepy witch woke up, and appeared fast as lighting next to them, flying on her broomstick.

Nu...

Now...

Heksen griner højt.

The witch laughs loudly.

“Jeg er glad for I kom, for I skal nok passe fint i min suppe!”

“I’m glad you came, because you will work just fine in my soup!”

Hun har grønt, uglet hår, en stor og grim næse og gammelt beskidt tøj på.

She has messy green hair, a huge ugly nose, and is wearing old, dirty clothes.

Heksen er altid glad for at spise mennesker, især små drenge.

The witch always enjoys eating people, especially small boys.

Heksen begynder at trylle.

The witch begins to perform magic.

Hun kaster huset op mod himlen.

She throws the house into the sky.

Kun prinsessen og kedlen er tilbage.

All that is left is the princess and the cauldron.

Prinsessen ser selvfølgelig bange ud.

The princess of course looks scared.

Heksen tryller Vanilje om til en fugl.

She uses magic to change Vanilla into a bird.

Vanilje bliver fuldstændig forvirret og begynder at svæve rundt i luften.

Vanille becomes totally confused and begins to spin/float around in the air.

Isbjørne er naturligvis ikke vant til at flyve.

Polar bears are naturally not used to flying.

“Er du okay, Vanilje?” spørger ridderen.

“Are you ok, Vanilla?” asks the knight.

Fuglen Vanilje nikker.

Vanilla the bird nods.

Xander fortsætter. “Tag mit sværd og flyv op til huset!”

Xander continues. “Take my sword and fly up to the house.”

“Og når jeg råber, skal du blive ved med at hugge huset i stykker / hugge i huset”

“And when I shout, keep chopping the house!”

Ridderen vender tilbage til heksen.

The knight turns back to the witch.

“Gad vide, om du kan fange mig med sådan en stor næse,” siger han.

I wonder if you can catch me with such a big nose,” he says.

“Hvordan i alverden kan du se noget som helst?”

“How on earth can you see anything at all?”

Heksen forvandler kosteskaftet til et spejl, og kigger på sig selv.

The witch changes the broomstick into a mirror and looks at herself.

Det kan godt være, at hun er en heks, men hun har slet ingen selvtillid.

It can well be that she is a witch, but she has no self-confident at all.

“Du har ret. Jeg føler mig som en fiasko. Jeg gør mig rigtig umage, men det virker ikke.”

“You're right. I feel like a failure. I try so hard, but it doesn’t work.”

Hun begynder at græde.

She starts to cry.

“Nu, Vanilje!” skriger Xander. Vanilje hugger i huset, og det går i tusind stykker.

“Now Vanilla!” shouts Xander. Vanilla chops the house and breaks it into a thousand pieces.

Huset falder og danner et fængsel omkring heksen.

The house falls around the witch and forms a prison.

Hun taber spejlet. Det går i stykker.

She drops the mirror. It breaks into pieces.

Heksens kræfter er forbundet til kosteskaftet, og det er derfor, at når spejlet går i stykker, forsvinder hendes kræfter med det samme.

The witches powers are connected the broomstick, and that's why when the mirror breaks her powers vanish immediately.

“Slip mig fri!” skriger heksen.

“Free me!” shouts the witch.

“Ellers tak,” siger Xander.

“No thanks,” says Xander.

“Du bliver her i nat.”

“You’re staying here tonight.”

“Kom nu, prinsesse, hop op på min blå isbjørn. Han skal nok hjælpe os til at komme væk herfra, og så kan vi blive gift.

“Come on, princess, jump up onto my blue polar bear. He shall help us to get away from here, and after that we can get married.”

“Du er sød,” siger prinsessen, “og oven i købet en modig dreng, men det kan jeg ikke lige nu.

“You are sweet,” says the princess, “and on top of everything a brave boy, but I can’t right now.”

“Det er næsten tid til at spise morgenmad, og jeg skal først sove.”

“It’s nearly time for breakfast and I must sleep first!.”

“Øv!” svarer ridderen. Alarmen ringer.

“Dammit!” replies the knight. The alarm clock rings.

Xander vågner op. Han sveder så meget, at hans dyne er helt våd.

When Xander wakes up. He is sweating so much, his duvet is soaking wet.

Nogen banker på døren. “Så er der morgenmad,” siger Xanders mor.

Someone knocks on the door. “Breakfast is ready,” says Xanders Mum.

Xander står op, går ud på badeværelset og kigger i spejlet.

Xander stands up, steps into the bathroom and looks into the mirror.

“Vi ses i aften, princesse,” siger han.

“See you tonight, princess,” he says.

Slut.

The end.

© 2019 A Taste of Danish

Danish Learn Danish online with a private tutor. Online Danish lessons skype. Lær dansk online. Skype lessons. Danish language. Learning danish online. Professional translations. Danish translations. Danish translator. Danish english tutor. 

GET IN TOUCH

danishtuberocks@gmail.com

Copenhagen, Denmark

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon